Dangle Earrings

Diamond Dangle Earrings SGE387 (Earrings)
$550
0.06 CTW
 
Diamond Dangle Earrings SGE396 (Earrings)
$1,250
0.58 CZ
6 RB = 0.280 TW
Diamond Dangle Earrings SGE402 (Earrings)
$1,350
1.50 CZ
30 RB = 0.220 TW
Diamond Dangle Earrings SGE404 (Earrings)
$650
0.16 CZ
2 RB = 0.100 TW
Diamond Dangle Earrings SGE408 (Earrings)
$1,400
0.50 CZ
42 RB = 0.360 TW
Diamond Dangle Earrings SGE415 (Earrings)
$550
1.20 CZ
2 RB = 0.020 TW
Diamond Dangle Earrings SGE427 (Earrings)
$2,400
9.00 CZ
62 RB = 0.700 TW
Diamond Dangle Earrings SGE428-1 (Earrings)
$2,600
3.00 CZ
58 RB = 0.580 TW
Diamond Dangle Earrings SGE428-3 (Earrings)
$3,900
15.00 CZ
80 RB = 0.800 TW
Diamond Dangle Earrings sge429-2 (Earrings)
$2,200
4.00 CZ
62 RB = 0.620 TW
Diamond Dangle Earrings SGE430 (Earrings)
$2,200
3.00 CZ
64 RB = 0.640 TW
Diamond Dangle Earrings SGE431 (Earrings)
$2,200
4.00 CZ
68 RB = 0.680 TW
Diamond Dangle Earrings SGE434 (Earrings)
$2,950
0.10 CZ
62 RB = 0.720 TW
Diamond Dangle Earrings SGE434-1 (Earrings)
$2,400
9.00 CZ
62 RB = 0.700 TW
Diamond Dangle Earrings SGE437-1 (Earrings)
$2,100
2.80 CZ
52 RB = 0.480 TW
Diamond Dangle Earrings SGE437-3 (Earrings)
$2,250
5.80 CZ
66 RB = 0.660 TW
Diamond Dangle Earrings SGE438 (Earrings)
$850
0.20 CZ
16 RB = 0.120 TW
Diamond Dangle Earrings SGE451 (Earrings)
$1,150
0.12 CTW
 
Diamond Dangle Earrings SGE466 (Earrings)
$12,000
1.26 CTW
40 RB = 3.380 TW
Diamond Dangle Earrings SGE478 (Earrings)
$1,800
0.90 CZ
16 RB = 0.580 TW