Dangle Earrings

Diamond Dangle Earrings SGE138 (Earrings)
$3,800
0.50 CZ
94 RB = 1.000 TW
Diamond Dangle Earrings SGE160 (Earrings)
$1,600
0.60 CZ
58 RB = 0.700 TW
Diamond Dangle Earrings SGE209 (Earrings)
$2,100
1.25 CZ
164 RB = 0.750 TW
Diamond Dangle Earrings SGE210 (Earrings)
$2,500
 
120 RB = 0.820 TW
Diamond Dangle Earrings SGE215 (Earrings)
$3,100
1.00 CZ
200 RB = 1.000 TW
Diamond Dangle Earrings SGE218 (Earrings)
$2,250
0.50 CZ
106 RB = 0.800 TW
Diamond Dangle Earrings SGE219 (Earrings)
$2,600
0.75 CZ
100 RB = 0.800 TW
Diamond Dangle Earrings SGE224 (Earrings)
$11,500
3.00 CTW
366 RB = 2.000 TW
Diamond Dangle Earrings SGE229 (Earrings)
$5,800
 
134 RB = 2.250 TW
Diamond Dangle Earrings SGE230 (Earrings)
$7,200
 
98 RB = 0.500 TW
Diamond Dangle Earrings SGE235 (Earrings)
$3,700
1.50 CZ
274 RB = 1.250 TW
Diamond Dangle Earrings SGE266 (Earrings)
$12,500
 
800 RB = 4.600 TW
Diamond Dangle Earrings SGE272 (Earrings)
$1,250
0.50 CZ
58 RB = 0.320 TW
Diamond Dangle Earrings SGE285 (Earrings)
$5,800
0.40 CZ
178 RB = 1.380 TW
Diamond Dangle Earrings SGE299 (Earrings)
$3,200
 
72 RB = 1.000 TW
Diamond Dangle Earrings SGE307-315E (Earrings)
$1,800
0.25 CZ
86 RB = 0.380 TW
Diamond Dangle Earrings SGE317 (Earrings)
$6,000
0.40 CZ
98 RB = 1.860 TW
Diamond Dangle Earrings SGE320 (Earrings)
$1,800
0.30 CZ
20 RB = 0.500 TW
Diamond Dangle Earrings SGE329 (Earrings)
$1,100
4.75 CZ
16 RB = 0.160 TW
Diamond Dangle Earrings SGE329-284E (Earrings)
$3,600
0.80 CZ
50 RB = 0.640 TW