Dangle Earrings

Diamond Dangle Earrings SGE329-333ps (Earrings)
$3,800
0.75 CZ
42 RB = 0.750 TW
Diamond Dangle Earrings SGE329-Cu (Earrings)
$6,000
5.00 CZ
62 RB = 1.500 TW
Diamond Dangle Earrings SGE329-E333-2 (Earrings)
$3,800
0.50 CZ
42 RB = 0.750 TW
Diamond Dangle Earrings SGE329-EC (Earrings)
$2,400
0.50 CZ
46 RB & PR = 0.700 TW
Diamond Dangle Earrings SGE329-MQ (Earrings)
$3,800
0.68 CZ
50 RB = 0.750 TW
Diamond Dangle Earrings SGE339 (Earrings)
$750
1.00 CZ
26 RB = 0.180 TW
Diamond Dangle Earrings SGE339-306E (Earrings)
$2,800
0.26 CTW
36 RB = 0.360 TW
Diamond Dangle Earrings SGE343 (Earrings)
 
80 RB & MQ = 4.200 TW
Diamond Dangle Earrings SGE350 (Earrings)
$2,100
0.50 CTW
 
Diamond Dangle Earrings SGE353 (Earrings)
$2,100
0.18 CZ
20 RB = 0.600 TW
Diamond Dangle Earrings SGE355 (Earrings)
$1,050
0.50 CZ
74 RB = 0.300 TW
Diamond Dangle Earrings SGE51-23E (Earrings)
$8,000
0.80 CTW
70 RB = 0.820 TW
Diamond Dangle Earrings SGE68-184p (Earrings)
$4,800
0.75 CZ
134 RB = 1.020 TW
Diamond Dangle Earrings SGP209-294P (Earrings)
$2,100
0.50 CZ
80 RB = 0.640 TW