Pendants

Diamond Pendants SGP366 (Pendants)
$800
0.25 CZ
 
Diamond Pendants SGP367 (Pendants)
$1,200
0.70 CZ
69 RB = 0.340 TW
Diamond Pendants sgp368 (Pendants)
$6,800
1.50
 
Diamond Pendants SGP371 (Pendants)
$475
0.15 CZ
14 RB = 0.100 TW
Diamond Pendants SGP372 (Pendants)
$1,050
0.25
 
Diamond Pendants SGP374 (Pendants)
$550
0.15 CZ
2 RB = 0.120 TW
Diamond Pendants SGP376 (Pendants)
$2,100
0.04 CTW
51 RB = 0.250 TW
Diamond Pendants SGP53 (Pendants)
$900
0.20 CTW
29 RB = 0.150 TW
Diamond Pendants SGP59 (Pendants)
$500
0.75 CZ
22 RB = 0.120 TW
Diamond Pendants SGR338M (Pendants)
$1,150
0.20 CZ
16 RB = 0.200 TW
Diamond Pendants SJL-MX-ND2682-10 (Pendants)
$375
0.16 CZ
 
Diamond Pendants SJL-MX-ND2683 (Pendants)
$550
0.10 CZ
17 RB = 0.100 TW
Diamond Pendants SVC-PB213124 (Pendants)
$900
0.25 CZ
1 RB = 0.180 TW