Stud Earrings

Diamond Stud Earrings SGE421 (Earrings)
$700
0.20 CTW
 
Diamond Stud Earrings SGE426 (Earrings)
$1,050
1.30 CZ
34 RB = 0.260 TW
Diamond Stud Earrings SGE432-1 (Earrings)
$850
0.70 CZ
32 RB = 0.120 TW
Diamond Stud Earrings SGE432-3 (Earrings)
$975
1.50 CZ
36 RB = 0.160 TW
Diamond Stud Earrings sge433 (Earrings)
$700
0.45 CZ
4 RB = 0.100 TW
Diamond Stud Earrings SGE437 (Earrings)
$800
0.52 CTW
36 RB = 0.180 TW
Diamond Stud Earrings SGE440 (Earrings)
$950
1.00 CTW
 
Diamond Stud Earrings SGE445 (Earrings)
$650
0.50 CZ
 
Diamond Stud Earrings SGE454 (Earrings)
$825
2.00 SAP
2 RB = 0.180 TW
Diamond Stud Earrings SGE458 (Earrings)
$450
0.24 CZ
 
Diamond Stud Earrings SGE465-1 (Earrings)
$400
0.18 CZ
 
Diamond Stud Earrings SGE465-2 (Earrings)
$1,250
0.36 CTW
 
Diamond Stud Earrings SGE465-3 (Earrings)
$450
0.64 CTW
 
Diamond Stud Earrings SGE465-4 (Earrings)
$600
3.00 CZ
 
Diamond Stud Earrings SGE465-5 (Earrings)
$475
0.40 CZ
 
Diamond Stud Earrings SGE467 (Earrings)
$850
0.40 CZ
38 RB = 0.120 TW
Diamond Stud Earrings SGE474 (Earrings)
$1,650
 
 
Diamond Stud Earrings SGE52 (Earrings)
$975
2.30 CZ
40 RB = 0.200 TW
Diamond Stud Earrings SGE56 (Earrings)
$1,150
1.00 CZ
32 RB = 0.380 TW
Diamond Stud Earrings SGE97 (Earrings)
$200
1.00 CZ